08

Probleemstelling

Korte tijd na oplevering van een nieuw gebouwde vrijstaande woning zijn gebreken en schades geconstateerd aan gevelbekledingen en -afwerkingen.

De eigenaar (opdrachtgever voor de bouw van de woning) en de aannemer verschillen van inzicht over de oorzaken van de geconstateerde gebreken en schades, over de noodzaak en wijze van herstel en over wie de herstelkosten hiervan zou moeten dragen.


Onze diensten

Teneinde tot een voorstel voor verdeling van verantwoordelijkheden te komen, moet vastgesteld worden of de gebreken en schades het gevolg zijn van onjuist of onvoldoende detaillering (ontwerp, opdrachtgever), of het gevolg zijn van ondeugdelijke uitvoering (aannemer). Om te komen tot een voorstel zijn door ons de volgende werkzaamheden verricht:

  • Een inventarisatie van de gebreken en schades gemaakt,
  • een technisch onderzoek verricht naar de oorzaken,
  • voorstellen uitgewerkt voor herstel en verbetering,
  • onderzoek verricht inzake de overeenkomsten, de ontwerpdocumenten (met name detaillering) en apsecten van het verloop van het bouwproces, zoals: toezicht tijdens de bouw, goedkeuringen en leveringen opdrachtgever en opleveringen.
  • Een rapportage opgesteld met de onderzoeksresultaten en conclusies en bevindingen inzake de verantwoordelijkheden voor herstel.

De rapportage heeft gediend bij de onderhandelingen tussen partijen (met interventie van juristen) over de verdeling van de herstelkosten. Partijen hebben uiteindelijk in der minne een regeling getroffen voor herstel.


  • 08 - Schade aan geveldelen
  • Opdrachtgever - Particulier, eigenaar
  • Project - Vrijstaande woning