Contracten zijn niet helder

De contracten zijn niet helder en/of de verschillende contracten sluiten onderling niet goed aan. Eén van de partijen van mening is aanspraak te kunnen maken op iets dat de andere partij niet als zijn verplichting ziet.

Het bestek is voor meerdere interpretaties vatbaar

Onduidelijkheden in de afspraken en/of de precieze inhoud en uitleg van het bestek leiden tot wrijvingen die geen goed doen aan de samenwerking. Dit heeft vaak een negatieve weerslag op het uitvoeringsproces.

Gegevensverstrekking verloopt niet goed

Vertraagde levering(en) van gegevens (zoals bijvoorbeeld tekeningen) of besluitvorming ten opzichte van de gemaakte afspraken leiden veelal tot stagnatie of vertraging op de werkvloer. Partijen verschillen van mening over de invloed hiervan op de voortgang van het bouwproces en/of wie welke verantwoordelijkheid hierin heeft (“wie levert wat”).

Wijzigingen in het bestek

Na contractvorming zijn noodzakelijke en/of gewenste wijzigingen doorgevoerd in het bestek. Niet alleen kunnen de daarmee gemoeide (hoogte van de) kosten leiden tot geschillen, maar ook de mogelijk met wijzigingen gemoeide bouwtijdconsequenties.

Meerwerk en meerwerkopdrachten

Als gevolg van doorgevoerde wijzigingen kan de aannemer aanspraak maken op vergoeding van meerwerk. Partijen kunnen van mening verschillen of deze aanspraak terecht is. Daarnaast speelt veelal ook het moment van doorvoeren van een wijziging en de opdrachtverstrekking daarvan, een grote rol in de voortgang van het werk.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ingenieursbureau Wolf kan voor u de problematiek tot de kern afpellen, de feiten en verantwoordelijkheden in kwestie duiden en uw positie en argumenten helder in beeld brengen. Met die expertise kunt u bouwgeschillen in uw voordeel beslechten.