07

Probleemstelling

Een ontwikkelaar en aannemer hebben in bouwteam een aantal vrijstaande woningen ontwikkeld en uitgevoerd. De woningen zijn verkocht middels koop- aannemingsovereenkomsten. Na oplevering van de woningen zijn door de eigenaren gebreken geconstateerd en deze eisen herstel.

Door een externe partij is technisch onderzoek uitgevoerd naar de gebreken en mogelijke oorzaken. De oorzaken lijken te liggen in het constructief ontwerp cq. de wijze van uitvoering van de constructie. Aannemer en ontwikkelaar verschillen van inzicht over wie verantwoordelijk gehouden kan worden voor een mogelijk uit te voeren hersteltraject: de hoofdconstructeur cq. ontwikkelaar of de constructeur (detailengineer) cq. aannemer.


Onze diensten

De kwestie blijkt gecompliceerd omdat de vraag is gerezen of de uiteindelijke (detail)uitwerking feitelijk een wijziging van het besteksontwerp betreft en/of het besteksontwerp van de hoofdconstructeur wel deugdelijk is. Wij hebben een fact-finding onderzoek verricht op basis van het beschikbare dossier (vergaderverslagen, tekeningen, uitgangspuntenrapporten etc.) en een inventarisatie gemaakt van de diverse contracten en overeenkomsten (samenwerkingsovereenkomst, bouwteamovereenkomst, koop -aannemingsovereenkomst). De resultaten zijn opgenomen in een feitenrapportage. Op basis van de feitenrapportage en de technische bevindingen van derden, zijn door ons conclusies en bevindingen inzake de verantwoordelijkheden van partijen opgesteld.

De rapportage is gebruikt bij de onderlinge onderhandelingen tussen partijen over de verdeling van herstelkosten.


  • 07 - Onvolkomenheden door constructieve aspecten
  • Opdrachtgever - Aannemer
  • Project - Woningbouw, vrijstaand