Een van onze specialisaties is onderzoek, analyse en rapportage bij bouwgeschillen met betrekking tot stagnaties en bij bouwtechnische-, procesmatige en planningsmatige vraagstukken. Deze vraagstukken zijn nagenoeg altijd gerelateerd aan de (contractuele) verantwoordelijkheden van partijen.


Meer dan juridisch inhoudelijke kwesties

Bij verschillen van inzicht is het van belang dat, zowel ter ondersteuning voor onderling overleg als ook in een rechtszaak of arbitrage, de eigen standpunten en argumenten helder in beeld zijn. Vaak betreft het hierbij niet uitsluitend juridisch inhoudelijke kwesties, maar is juist de bouwtechnische, procesmatige of planningsmatige onderbouwing van standpunten en argumenten van groot belang. Wij kunnen de brug slaan tussen het denken van de bouwer of de ontwikkelaar en dat van de (bouw)jurist. Veelal werken wij hierbij samen met de betrokken (bouw)juristen.

De complexiteit van het bouwproces en de vaak uiteenlopende belangen maken dat de inbreng van specifieke deskundigheid daarbij onontbeerlijk is om tot een evenwichtig en gefundeerd oordeel of (tegen)argument te komen. Ingenieursbureau Wolf heeft die benodigde expertise.

In kwesties waarbij u geconfronteerd wordt met een claim van de wederpartij kunnen wij u bijstaan met onze expertise in claimmanagement. Lees er hier meer over.

Een gedegen analyse en heldere presentatie

Wij onderzoeken en analyseren voor u de feiten en standpunten en duiden, in het licht van de contractuele achtergrond, de verantwoordelijkheden van betrokken partijen. De resultaten en conclusies vatten wij in een rapportage. Wij gaan hierbij grondig, objectief, deskundig en betrouwbaar te werk. Onze aanpak en expertise levert voor u een concrete meerwaarde op.

Vooronderzoek of QuickScan

Wij kunnen voor u een vooronderzoek of QuickScan uitvoeren en een eerste of voorlopig oordeel geven op basis van een beknopt dossieronderzoek.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ingenieursbureau Wolf kan voor u de problematiek tot de kern afpellen, de feiten en verantwoordelijkheden in kwestie duiden en uw positie en argumenten helder in beeld brengen. Met die expertise kunt u bouwgeschillen in uw voordeel beslechten.

Elk project, kwestie, geschil of claim is in meer of mindere mate uniek en daarmee ook onze specifieke inbreng.

Wij hebben onze inbreng in een aantal projecten samengevat. Dat kun je hier lezen.