Website disclaimer

De content op deze site is door Ingenieursbureau Wolf met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde, en is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Indien er content op deze site wordt aangetroffen, die zonder toestemming blijkt te zijn geplaatst, zal dit op eerste verzoek verwijderd worden.

E-mail disclaimer (NL)

De per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Niets van, uit, onder, aan of in de verzonden e-mail mag geopend, geprint, doorgestuurd, gekopieerd of op welke wijze dan ook gebruikt worden, anders dan door die personen of rechtspersonen aan wie deze e-mail geadresseerd is, of bedoeld is te adresseren.

Indien het bericht niet voor u bedoeld is en/of u twijfels over de juistheid van adressering heeft, wilt u het bericht en de bijlagen dan direct permanent verwijderen en ons op de hoogte stellen van een mogelijk onjuiste aflevering?

E-mail disclaimer (EN)

The information sent by e-mail is intended exclusively for the addressee(s). None of, from, in, on or under the sent e-mail may be opened, printed, forwarded, copied or used in any way, other than by those persons or legal persons to whom this e-mail is intended as addressee(s).

If you have doubts about the accuracy of addressing of this e-mail, please permanently delete the message and its attachments and be so kind as to directly inform us of a possible incorrect delivery?