Vorderingen / claims

Vorderingen en/of claims (bijv. inzake meerwerk) kunnen ontstaan uit ontwerp- en bestekinterpretaties, buitencontractuele interventies, toetsingen of bijsturingen, of hebben betrekking op leveringsomvang en kwaliteit of tijdgebonden kosten.

Sommige vorderingen zijn vrij snel en relatief eenvoudig samen te vatten in een beknopt document. Echter gaat het vaak om meer dan een simpel invorderbare zaak. Bijvoorbeeld bij complexe zaken met interdisciplinaire onderdelen of waarbij de afspraken of leveringen in een zogenoemd (ogenschijnlijk) “grijs gebied” vallen.

Ingenieursbureau Wolf heeft de specifieke deskundigheid die onontbeerlijk is om in die kwesties tot een evenwichtig, gefundeerd en onbevooroordeeld oordeel te komen.

Een gedegen onderbouwing

Heeft u grieven en wilt u daarvoor compensatie of deze grieven omzetten in een vordering? Wij kunnen wij u (en de juristen) met onze expertise bijstaan en uw vordering middels een gedegen document zo objectief en zakelijk mogelijk onderbouwen.

Een claimmanagement traject kan overigens los staan van een gang naar de rechtbank of arbitragecommissie. Het op te stellen document kan daarbij afwijken in toonzetting van een juridisch geformuleerde vordering.

Dit traject kan ook in samenwerking met (reeds) betrokken juristen plaatsvinden. Ons document en onze adviezen dienen dan ter ondersteuning van de door hen geformuleerde vorderingen en grondslagen.

Vaak genoeg, is onze ervaring, kan een goed geformuleerde en deugdelijk onderbouwde vordering in der minne worden geschikt. Wanneer na deze stap partijen toch te ver uit elkaar blijven staan zal vaak een vervolgtraject ingezet worden met gang naar de rechter of arbitragecommissie. Ons document kan dan dienen in de verdere procedure.