Ervaring

Onze expertise en ervaring ligt met name in het duiden en analyseren van:

  • Vertragingen en stagnaties in het bouwproces en de voortgang belemmerende factoren;
  • Contractuele verantwoordelijkheden inzake bouwtechnische kwesties;
  • De schadeclaims die daarbij aan de orde zijn.

Gedegen onderzoek en rapportage

Wij maken de problematiek inzichtelijk door gedegen onderzoek en een heldere analyse (rapportage). De rapportage wordt veelal visueel ondersteund met analyseschema’s waarin bijvoorbeeld het geplande verloop van het bouwproces, de verstoringen en de werkelijke uitvoering (de “As-built”) inzichtelijk worden gemaakt.

Dergelijk onderzoek wordt vaak opgedragen in het kader van rechtspraak of arbitrage. Onze rapportage kan dan als ondersteuning dienen voor de advocaat en/of dienen in de procedure.

Vooronderzoek of QuickScan

In sommige gevallen is het gewenst dat eerst een vooronderzoek of QuickScan wordt gedaan inzake de verantwoordelijkheden van partijen en de eigen positie in kwestie. Wij kunnen in dat geval een (eerste of voorlopig) oordeel geven op basis van een beknopt dossieronderzoek.