Diensverlening in verschillende fasen van het bouwproces

Zowel aan opdrachtgeverszijde als voor de opdrachtnemer biedt ons bureau advies en ondersteuning op het gebied van project- en contractmanagement.

Ingenieursbureau Wolf kan diverse taken volledig op zich nemen of op onderdelen ondersteuning bieden. Wij kunnen met het bouwmanagement meedenken over de acties die gewenst zijn om het bouwproces optimaal te laten verlopen.

Onze dienstverlening op deelgebieden:

  • Beoordelen van het Programma van Eisen (PVE)
  • Bewaken van het PVE in de ontwerpfase
  • Budgetstelling en budgetbewaking
  • Contractbeoordeling en -beheer
  • Het opstellen van tijdsplanningen en voortgangsbewaking
  • Adviezen over het vroegtijdig oplossen van geschilpunten
  • Voorzitten van bouwvergaderingen
  • Adviezen bij aanbestedingen, zoals: selectie aannemer(s) en/of architect en adviseurs
  • Beoordelen honoraria en begrotingen

Advies nodig?

Heeft u een bouwproject waarbij u expertise nodig heeft op het gebied van project- of contractmanagement?
Wij maken graag tijd voor een persoonlijke kennismaking en toelichting in een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Hein Brakel.

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Mailen
Bellen
Contactgegevens