06

Probleemstelling

Enige jaren na realisatie en oplevering van het complex zijn schades ontstaan op divese onderdelen van het gebouw. De oorzaken van de schades liggen in diverse aspecten, zoals: onjuist of onvoldoende ontwerp (bestek en detaillering), ondeugdelijke of onjuiste uitvoering en/of achterstallig onderhoud.

De VVE van het complex, de hoofdaannemer en de ontwikkelaar zijn overeengekomen de kwestie buitengerechtelijk op te lossen. Hierbij is het noodzakleijk om tot een verdeling van de herstelkosten te komen naar verantwoordelijkheid van partijen inzake de schades.


Onze diensten

Ingenieursbureau Wolf heeft een dossiersonderzoek verricht inzake de contractdocumenten en overeengekomen grananties en bepalingen. Op basis van de resultaten hiervan, in combinatie met de bouwkundige en constructieve onderzoeksresultaten van derden (Pieters Bouwtechniek en Pieters Projectbureau), zijn de verantwoordelijkheden van partijen inzake de diverse schades vastgesteld. De bevindingen en conclusies zijn samengevat in een rapportage en separate notities, en aan de hand hiervan is naar redelijkheid en billijkheid door Ingenieursbureau Wolf een verdeling van herstelkosten (in %) tussen partijen bepaald.

De betrokken partijen zijn op basis hiervan een uiteindelijke kostenverdeling overeengekomen. Het herstelproject is naar een ieders tevredenheid uitgevoerd en afgerond.


  • 06 - Verantwoordelijkheden inzake schadeherstel
  • Opdrachtgever - Vereniging van Eigenaars, hoofdaannemer & opdrachtgever
  • Project - Grootschalig wooncomplex met winkels