05

Probleemstelling

De onderaannemer is geconfronteerd met een aanzienlijk grotere hoeveelheid verwerkt (en nog te verwerken) wapeningsstaal dan vooraf voorzien. Ook is zij van mening dat zij meer dan de gebruikelijke detailengineering hiervoor heeft moeten verrichten.


Onze diensten

Wij hebben een vooronderzoek (of quickscan) verricht inzake de gronden voor voorgoeding van de overschrijdingen. Een analyse is gemaakt tussen hetgeen begroot conform de contractdocumenten (aanbiedingsstukken) waaronder: het bestek, de bestektekeningen enz. en hetgeen werkelijke uitgevoerd. Hierbij is tevens de splitsing in kaart gebracht tussen bestekswijzigingen en verrekenbare overschrijdingen. Ook zijn de constructieve uitgangspunten en overeengekomen taakverdeling tussen hoofdconstructeur en detailengineer daarbij aan de orde gekomen.

Onze conclusies en bevindingen (verwoord in een notitie) hebben wezenlijk bijgedragen aan een onderling vergelijk tussen partijen.


  • 05 - Overschrijding hoeveelheid wapening en (detail)engineering
  • Opdrachtgever - Onderaannemer (prefab)beton en wapeningswerk
  • Project - Utiliteitsbouw